Pod koniec sierpnia Specjalna Misja Obserwacyjna OBWE na Ukrainie wykryła nowe formy rosyjskiej obecności militarnej na wschodzie Ukrainy. Na obszarze obwodu ługańskiego wykryto samobieżne haubice kal. 122 mm 2S1 Goździk. Ponadto OBWE uzyskała zdjęcia dokumentujące pojawienie się nowych okopów bojowych na terenie obwodu donieckiego. Tym samym uzyskano dowody na kolejne przypadki łamania przez stronę prorosyjską ustaleń zapisanych w Porozumieniach Mińskich. 

Specjalna Misja Obserwacyjna OBWE na Ukrainie do monitorowania sytuacji na terenach objętych konfliktem zbrojnym oraz bezpośrednio do nich przylegających. 29 sierpnia podczas lotu rozpoznawczego eksploatowany przez misję OBWE bezzałogowy samolot klasy mini wykonał zdjęcia, których widać 12 samobieżnych haubic 122 m 2S1 Goźdzk. Sprzęt artyleryjski stacjonował wówczas w pobliżu miejscowości Bugaiwka w obwodzie Ługańskim. Miejsce to znajduje się niecałe 25 km od dotychczasowej linii prowadzenia walk. Jak podała OBWE, haubice te zostały dostarczone z Federacji Rosyjskiej i pochodzą ze stanu 8 Gwardyjskiej Armii Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Na gruncie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3314 stanowi to akt agresji. Haubice 2S1 już wcześniej były wielokrotnie wykrywane w Donbasie.

Samobieżne haubice 2S1 Goździk w rosyjskich siłach zbrojnych wykorzystywane są jako artyleria lufowa „drugiej kategorii”. Produkowane od początku lat 70. działa na podwoziu gąsienicowym zostały już wyparte przez armatohaubice nowego typu, ale i tak Rosjanie mają ich ok. 2 000 sztuk, z czego 1 400 znajduje się w rezerwie. Nie wiadomo, jak długo uzbrojenie to pozostanie w linii, ale jeszcze w 2016 r. media informowały o zamiarze modernizacji 2S1 do standardu 2S34 Hosta.

Bez względu na przebieg modernizacji, Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej starają się integrować możliwości bojowe 2S1 Goździk z nowoczesnymi środkami pola walki, żeby podnieść ich efektywność. Przykładowo latem 2019 r. na poligonie w Kraju Chabarowskim prowadzone były ćwiczenia z prowadzenia ognia przez załogi haubic 2S1 na podstawie danych o celach przekazywanych załogom przez bezzałogowe samoloty rozpoznawcze.

Również 29 sierpnia br., podczas misji rozpoznawczej z wykorzystaniem bezzałogowego samolotu klasy mini, OBWE wykryła również nowe umocnienia wykonane przez stronę prorosyjską. To okopy, które pojawiły się w pobliżu miejscowości Użiwka w obwodzie Donieckim. Umocnienia powstały bardzo blisko (mniej niż 1 km) od linii prowadzenia walka określonej Porozumieniami Mińskimi. Ustalono ponadto, że okopy zostały wykonane pomiędzy 26 i 29 sierpnia br. Strona ukraińska ocenia, że umocnienia przygotowano na użytek rosyjskiego wojska, czyli 1. Korpusu 8. Gwardyjskiej Armii Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

W tym kontekście warto przypomnieć, że na początku sierpnia br. Federacja Rosyjska zapowiedziała, że jeżeli Ukraina otrzyma wsparcie wojskowe ze strony Stanów Zjednoczonych, to dostarczy do Donbasu więcej uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Deklaracja ta padła po tym, jak amerykański Departament Obrony poinformował o przyznaniu Ukrainie 250 mln USD wsparcia w ramach funduszu na rzecz współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Pieniądze te strona ukraińska może przeznaczyć na podniesienie zdolności sił zbrojnych, np. szkolenia czy zakupy sprzętu.

easternflank.pl