Ukraina otrzymała status Partnera Zwiększonych Możliwości NATO. Fot.: NATO

W piątek 12 czerwca 2020 r. Rada Północnoatlantycka poinformowała, że Ukraina została uznana za Partnera Rozszerzonych Możliwości (Enhanced Opportunities Partner) NATO. To specjalny status, który Sojusz Północnoatlantycki przyznaje sojusznikom i partnerom wnoszącym istotny wkład w operacje i misje realizowane przez NATO. Jego celem jest wzmocnienie interoperacyjności NATO z zaprzyjaźnionymi państwami, które nie są członkami Sojuszu. Nadanie Ukrainie tego statusu jest kolejnym ważnym krokiem tego państwa na drodze do wstąpienia do NATO, co jest jednym ze strategicznych celów politycznych i wojskowych władz w Kijowie.

W specjalnym komunikacie opublikowanym przez służby prasowe Sojuszu Północnoatlantyckiego czytamy, że Ukraina w ramach budowania partnerskich relacji z NATO m.in. oddelegowała swoich żołnierzy do udziału w operacjach Sojuszu prowadzonych w Afganistanie i Kosowie, a także do Sił Odpowiedzi NATO oraz do różnych ćwiczeń organizowanych przez NATO.

Ukraiński wkład w bezpieczeństwo euroatlantyckie

„Sojusznicy wysoko oceniają ten znaczący wkład, który świadczy o zaangażowaniu Ukrainy w bezpieczeństwo euroatlantyckie”, czytamy w komunikacie Rady Północnoatlantyckiej.

– Ta decyzja stanowi uznanie silnego wkładu Ukrainy w misje NATO i świadczy o stałym zaangażowaniu Sojuszu w partnerstwo pomimo pandemii COVID-19 – oświadczyła Oana Lungescu, rzeczniczka prasowa Sojuszu Północnoatlantyckiego.

https://twitter.com/NATOpress/status/1271441449167589379

Rada Północnoatlantycka stwierdziła także w komunikacie, że jako Partner Rozszerzonych Możliwości Ukraina będzie mogła otrzymać większą pomoc od NATO, aby utrzymać swoje zaangażowanie w działania Sojuszu na takimi poziomie. Pomoc w praktyce oznacza dostęp żołnierzy ukraińskich do programów i ćwiczeń z zakresu interoperacyjności, a także wzajemną wymianę informacji na linii Ukraina-NATO. Kijów uzyska także dostęp do wniosków formułowanych przez Sojusz, formułowanych na bazie doświadczeń z misji wojskowych.

Przyznanie Ukrainie statusu Enhanced Opportunities Partner oznacza, że dołączyła ona do grona takich państw jak Australia, Finlandia, Gruzja, Jordania oraz Szwecja. Każde z tych państw uczestniczy w NATO-wskim Programie Rozszerzonych Możliwości, dzięki czemu posiada indywidualne relacje z NATO.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1271441785202642944

Do decyzji Rady Północnoatlantyckiej odniósł się także ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

– Ten dzień nadszedł. Jestem głęboko wdzięczny naszym partnerom w Sojuszu za umożliwienie tego. Ukraina w końcu zyskuje od dawna zasłużony status Partnera Rozrzeszonych Możliwości – czytamy w jego wpisie na Twitterze.

Rada Północnoatlantycka podkreśliła w komunikacje, że nadanie Ukrainie statusu Enhanced Opportunities Partner w żaden sposób nie przesądza o decyzjach w zakresie przyjęcia tego państwa w szeregi NATO. Z drugiej strony służby prasowe Sojuszu podały, że członkowie NATO zachęcają i wspierają Ukrainę w jej reformach, zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa narodowego i obronności oraz walki z korupcją.

 

Wielka Brytania: wspieramy Ukrainę

Otrzymanie przez Ukrainę nowego statusu partnera NATO spotkało się z pozytywna reakcją na Wyspach Brytyjskich. Specjalne oświadczenie na ten temat wydał sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallece, w którym czytamy, że Brytyjczycy uznają ten fakt za „doskonałą wiadomość”.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1271440810240888834

– Wielka Brytania ma już bliskie stosunku z Ukrainą, gdzie nasi żołnierze przeszkolili ponad 18 tys. członków personelu wojskowego, ale jednocześnie oczekujemy zacieśnienia tej współpracy w zakresie ćwiczeń i operacji NATO. Wszyscy skorzystamy na ściślejszym stowarzyszeniu i zwiększeniu interoperacyjności. NATO ma szczęście mieć takiego partnera – podkreślił brytyjski sekretarz obrony Ben Wallece.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w ramach ustanowionej w 2015 r. misji szkoleniowej „Operation Orbital” na Ukrainie przebywa brytyjski personel wojskowy. Decyzję taką Brytyjczycy podjęli na skutek nielegalnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. Od tego czasu Brytyjczycy przeszkolili ponad 18 tys. żołnierzy oraz cywilnych pracowników ukraińskiego wojska. W listopadzie 2019 r. sekretarz obrony Ben Wallece podjął decyzję o przedłużeniu misji szkoleniowej „Operation Orbital” do marca 2023 r.

Na decyzję o przyznaniu nowego statusu partnerskiego Ukrainie pozytywnie zareagowało także przedstawicielstwo Stanów Zjednoczonych przy NATO, które opublikowało na ten temat specjalny wpis w mediach społecznościowych.

https://twitter.com/USNATO/status/1271442509743390720

 

Ukraina na drodze do NATO

12 czerwca 2020 r. z okazji 100 dni sprawowania urzędu specjalne oświadczenie wydał także ukraiński minister obrony Andrij Taran. Podkreśla on, że cały wysiłek reformatorski resortu obrony realizowany jest w trudnych warunkach związanych z trwającą agresją Federacji Rosyjskiej na wschodzie Ukrainy oraz pandemią COVID-19.

Minister obrony Ukrainy, Andrij Taran. Fot.: mil.gov.ua

Jako jedno z głównych osiągnięć minister Andrij Taran wymienia w oświadczeniu ustanowienie nowej struktury kierowania i dowodzenia w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Struktura ta została dostosowana do standardów NATO i obecnie jest kompatybilna z systemem kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w innych państwach należących do Sojuszu.

– Nasz cel pozostaje ten sam: pełne członkostwo w NATO. Reforma systemu obrony jest jej podporządkowana. Siły Zbrojne Ukrainy rozwijają się w tym kierunku – czytamy w oświadczeniu ministra obrony Ukrainy.

Wdrożenie NATO-wskich standardów jest wymieniane jako jeden z pięciu głównych celów strategicznych realizowanych przez kierownictwo ukraińskiego resortu obrony. Jest on realizowany m.in. poprzez zmianę struktury samego ministerstwa, rozdzielenie stanowisk dowódcy generalnego sił zbrojnych oraz szefa sztabu generalnego, dostosowanie struktury sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy do struktury analogicznych jednostek funkcjonujących w siłach zbrojnych państw NATO.

Również 12 czerwca 2020 r. ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało, że Dowódca Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy generał porucznik Rusłan Chomczak przeprowadził rozmowę telefoniczną z Szefem Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii generałem Nicholasem Carterem. Rozmowa dotyczyła szeregu kwestii dotyczących dwustronnej współpracy wojskowej przy szkoleniu ukraińskiego personelu wojskowego w ramach „Operation Orbital”, rozwoju marynarki wojennej Ukrainy oraz nauki języka angielskiego przez żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Generał Porucznik Rusłan Chomczak, dowódca generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
Dowódca Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy generał porucznik Rusłan Chomczak podczas rozmowy z Szefem Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii generałem Nicholasem Carterem. Fot.: mil.gov.ua

W rozmowie generał porucznik Rusłan Chomczak stwierdził, że od 2025 r. znajomość języka angielskiego będzie obowiązkowa dla wszystkich oficerów służących ukraińskim wojsku. Dowódca Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych w rozmowie z brytyjskim partnerem zaznaczył również, że priorytetowym celem rozwoju ukraińskiej armii jest osiągnięcie pełnej interoperacyjności z siłami zbrojnymi państw należących do NATO oraz ogólne zwiększenie zdolności bojowych i operacyjnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie wskazał, że wsparcie doradców – brytyjskich oficerów – jest niezmiernie ważne z punktu widzenia reformy ukraińskiego wojska.

Ponadto podczas rozmowy Szef Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii generał Nicholas Carter zaproponował stronie ukraińskiej zaplanowanie i przeprowadzenie wspólnych brytyjsko-ukraińskich ćwiczeń wojskowych. Ukraiński dowódca generalny poparł tę inicjatywę. Szczegóły przyszłych ćwiczeń mają zostać ustalone podczas osobistego spotkania dowódców.

easternflank.pl